اطلاعیه پرداخت اقساط پروژه ها

اطلاعیه پرداخت اقساط پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به اطلاع اعضای محترم می رساند حسب مصوبه مورخ 1399/08/28 هیات مدیره سازمان، کلیه اقساط پروژه هایی که تا پایان سال 1397 در سازمان ثبت شده اند، به جز قسط مربوط به پایان عملیات ساختمانی، به حساب ایشان واریز گردیده است.

بدیهی است گزارش ها مربوط به مراحل اجرای پروژه، حسب مقررات جاری در تعهد مهندسان سازمان است و بایستی نسبت به ارسال این گزارش ها به سازمان اقدام نمایند.آخرین مطالب