اطلاعیه دریافت وام بانک مسکن

اطلاعیه دریافت وام بانک مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای تسهیلات اعطایی:

·        بازپرداخت 36 ماهه با نرخ سود سالیانه 18درصد

·        بدون نیاز به کارکرد حساب

·        بدون نیاز به ارائه فاکتور خرید

·        اعطای تسهیلات با معرفی یک نفر ضامن کارمند

شرایط متقاضی:

·        نداشتن تسهیلات معوق و چک برگشتی در سیستم بانکی کشور

·        پرداخت حق عضویت سازمان تا سال جاریآخرین مطالب