برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 99

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران در آذر ماه 99

 

ردیف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاء پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

 

شالوده های عمیق

 

عمران

 

محاسبات

 

2به1

 

9:00

 

یکشنبه

99/09/09

 

دوشنبه

99/09/10

 

دوشنبه

99/09/10

2

 

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای متداول

 

عمران

 

محاسبات

 

3به2

 

9:00

 

چهارشنبه

99/09/12

 

پنجشنبه

99/09/13

 

پنجشنبه

99/09/13

3

 

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای بلند مرتبه

 

عمران

 

محاسبات

 

2به1

 

9:00

 

چهارشنبه

99/09/12

 

پنجشنبه

99/09/13

 

پنجشنبه

99/09/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه :

. جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

. برای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی از طریق مرورگر  Firefoxودر قسمت آدرس مرورگر، آدرس http://vc.kermanceo.ir را وارد نموده و پس از نصب برنامه های مورد نیاز می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور که کد ملی شما می باشد وارد سامانه آموزش مجازی شوید سپس در قسمت درسهای من بر روی نام درس و در قسمت کلاس آنلاین بر روی نام درس کلیک و سپس گزینه پیوستن به کلاس را انتخاب نمایید.

 

 

 آخرین مطالب