برگزاری جلسه بررسی موانع و مشکلات بازرسی گاز شهرستان جیرفت

برگزاری جلسه بررسی موانع و مشکلات بازرسی گاز شهرستان جیرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه بررسی موانع و مشکلات بازرسی گاز شهرستان جیرفت برگزار شد. بنا به درخواست فرماندار جیرفت جلسه بررسی موانع و مشکلات بازرسی گاز شهرستان جیرفت در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این دیدار دکتر خانه گیر معاون عمرانی فرمانداری جیرفت، مهندس قاسم زاده رییس اداره گاز این شهرستان، و تعدادی از مالکان و مجریان حضور داشتند. از سوی سازمان هم مهندس قزوینی خزانه دار، مهندس برخوری رییس نمایندگی سازمان در جیرفت، مهندس کافی زاده رییس کمیته فنی گاز و مهندس کریمی افشار سربازرس گاز جیرفت حضور داشتند.آخرین مطالب