الزامات طراحی نقشه های تاسیسات برقی 2

 *اطلاعیه شماره ۲ *


چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی (ویرایش۲)، توسط کمیسیون تخصصی برق تصویب و هم اکنون در وب سایت سازمان نظام مهندسی  استان در دسترس همکاران می باشد.


⚠️ لازم به ذکر است از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱ طراحان محترم در سطح استان  بایستی  قسمت مربوط به طراح را در چک لیست ویرایش دوم تکمیل نموده  و همراه با نقشه های طراحی شده خود را به سازمان تحویل نمایند. 
از تاریخ مذکور جهت وحدت رویه در طراحی و کنترل نقشه ها در سطح استان  چک لیست فوق لازم الاجراست.