دیدار رئیس سازمان با مدیر کل تامین اجتماعی استان

دیدار رئیس سازمان با مدیر کل تامین اجتماعی استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیر کل تامین اجتماعی استان دیدار کرد.

در این دیدار علیرضا گلستانی چالشهای مربوط به پرداخت بیمه تامین اجتماعی مهندسان از طریق سازمان را مطرح و اظهار امیدواری کرد با همکاری دو سازمان این موضوع مرتفع شوند. 
حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان نیز از موضع سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه و همچنین از پیشهاد نشست های مشترک در آینده برای آشنا کردن مهندسان عضو سازمان با حقوق و وظایف خود در زمینه پرداخت حق بیمه مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای به سازمان تامین اجتماعی استقبال کرد.


آخرین مطالب