مهم ترین گفته های رئیس سازمان در کنفرانس مطبوعاتی

مهم ترین گفته های رئیس سازمان در کنفرانس مطبوعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنفرانس مطبوعاتی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، یکشنبه هشتم تیرماه برگزار شد و بازتاب بسیار خوبی در رسانه های استانی و حتی ملی داشت، رئوس مهم ترین گفته های رییس سازمان در کنفرانس به این شرح است:

 

·        در اجرای مقررات ملی ساختمان بعد از زلزله بم خوب عمل کرده و در هفت سال اخیر، دو بار رتبه اول رعایت مقررات ملی را در کشورکسب کرده ایم.

·        به جد پیگیر هستیم ضوابط مربوط به مناسب سازی فضا برای سالمندان و کم توانان تدوین و اجرایی شود.

·        بحث مجری ذی صلاح چالش اساسی کنونی است.باید جایی ثبت شود چه کسی ساختمان را اجرا کرده و شناسنامه ای برای ساختمان ثبت شود که سرمایه افراد هدر نرود و با این کار، تکلیف مسئولیت روشن شده و اگر کسی خلاف کند، رسیدگی می شود.

·        الکترونیکی شدن فرآیندھای سازمانی را آغازکرده ایم. با این اتفاق، اعمال سلیقه حذف و موجب شفافیت عملکرد می شود.

·        سالانه حدود یک میلیون و 100 ھزار مترمربع کار ساخت و ساز در کرمان انجام می شود.

·        ساختمان ھای ساخته شده قبل از سال 80، با آیین نامه های امروز، در برابر زلزله مقاوم نیستند، زیرا از سال 82 به بعد آیین نامه های مربوط به زلزله تغییرات اساسی داشته است.

·        قیمت مسکن نسبت به چهار سال قبل، در کرمان دو تا چهار برابر شده است.

 

 

 

 آخرین مطالب