برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/01

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/12/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری

 

ردیـف

عنوان دوره

 

رشته

 

صلاحیت

 

ارتقاء به پایه

 

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

روش­هـا و تـکـنـیـک­های اجـرای نـظـام سـلامـت، ایـمـنـی و مـحـیـط زیـسـت (HSE)

 

عمران و معماری

 

اجرا

 

پایه2به1

 

 

 

15:00

 
پـنـجـشـنـبـه

98/12/01

جـمـعـه

98/12/02

جـمـعـه

98/12/02

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب