نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/09

نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

 دوره "نـكـات ویـژه در طـراحـي دیـوارهـای بـرشـی بـتـنـی بـر اسـاس پـیـش­نـویـس مـبـحـث نـهـم"

 

ویـژه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 با امـتـیـاز تـمـدیـد پـروانـه اشـتـغـال

در شـهـرسـتـان رفـسـنـجـان

 

ردیـف

عنوان دوره

تاریخ دوره

ساعت دوره

محل برگزاری

1

نـكات ویـژه در طـراحـي دیـوارهـای بـرشـی بـتـنـی بـر اسـاس پـیـش­نـویـس مـبـحـث نـهـم

چـهـارشـنـبـه

98/11/09

9:00 الی 13:00

و

14:00 الی 18:00

رفـسـنـجـان، بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسی، دفـتـر نـمايندگي رفسنجان

 

 

  

تـوجـه:

1- این دوره معادل یک سمینار جهت تمدید پروانه اشتغال قابل استفاده است.

2- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه فرمایید. فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که ثبت نام آنها انجام شده باشد.

3- محل تشکیل کلاس: بـلـوار زيـتـون، خـیـابـان نـظـام مـهـنـدسـی، دفـتـر نـمـايـنـدگـي رفـسـنـجـان می­باشد.

4- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس الزامی می­باشد.

5- حضور کامل در کلاس الزامی می­باشد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب