فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن

فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر به برگزاری فراخوان عمومی مشارکت در ساخت مسکن بر روی قطعه 13 قطعه زمین در شهرهای کرمان، سیرجان، زرند و شهربابک(روزنامه ندای وحدت به تاریخ های 98/09/04 و 98/09/05) خواهشمند است مقرر فرمائید به نحو مقتضی به اعضا و افراد دارای صلاحیت ساخت آن سازمان، اطلاع رسانی(برای شرکت در این فراخوان) شود.

روزنامه ندای وحدت تاریخ 98/09/04

روزنامه ندای وحدت تاریخ 98/09/05آخرین مطالب