اطلاعیه همکاری

اطلاعیه همکاری

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اجرای نظامنامه نحوه کنترل نقشه و تشخیص صلاحیت مهندسان کنترل کننده رعایت مقررات ملی ساختمان در طراحی، مصوب هیأت­ مدیره هشتم، ثبت­نام از متقاضیان ارائه خدمات در این بخش، از روز سه­ شنبه مورخ 1398/09/12 لغایت روز پنج­­شنبه مورخ 1398/09/28 انجام خواهد شد. لذا از تمامی متقاضیان خواهشمند است ضمن مطالعه کامل نظامنامه مربوطه که در سایت سازمان  بارگذاری شده است، با تکمیل فرم­­های پیوست، آنها را به همراه مدارک زیر به واحد بازرسی فنی،  واقع در ساختمان شماره 2 سازمان تحویل دهند.

مدارک:

1-     تصویر پشت و روی پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر.

2-     تصویر شناسنامه و کارت ملی.

3-     دوقطعه عکس 4*3 تمام رنگی.

 نظامنامه نحوه کنترل نقشه

  فرم­­های پیوستآخرین مطالب