برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/10

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/09/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود به پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـسـايـل اولـيـه كـارگـاهـي و نـكـات اجـرايـي

 

عمران و معماری

 

اجرا

 

 3

 

13:00

یـکـشـنـبـه

98/09/10

 

یـکـشـنـبـه

98/09/10

 

یـکـشـنـبـه

98/09/10

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب