نشست مشترک رییس و چند تن از اعضای هیات مدیره سازمان با هیات امنای مسجد صاحب الزمان

نشست مشترک رییس و چند تن از اعضای هیات مدیره سازمان با هیات امنای مسجد صاحب الزمان

 

 

.......................

 نشست مشترک رییس و چند تن از اعضای هیات مدیره سازمان با هیات امنای مسجد صاحب الزمان، ظهر روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت در محل مهدیه مسجد برگزار شد. هدف از این نشست، بررسی وضعیت ایمنی بنا و کمک به بهبود و ارتقای این وضعیت و نیز بررسی اقدامات انجام شده بود. در این نشست عباس طوفان با اشاره به اهمیت مسجد صاحب الزمان گفت همه باید کمک کنیم تا ساختمان مسجد نسبت به گذشته، مستحکم تر و ایمن تر شود. وی همچنین از اینکه هیات امنای مسجد برای مقاوم سازی و ایمنی داوطلب و پیشگام شده اند، سپاسگزاری کرد. حجه الاسلام عربپور رییس هیات امنای مسجد هم با تشکر از همکاری و همراهی سازمان در این زمینه گفت ایمنی اصلی ترین مساله است و تا کنون پیگیر مسائل بوده ایم و با مشورت و حمایت سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارها را به خوبی انجام داده ایم و بعد از این نیز برای رساندن ایمنی به حد انتظار سازمان نظام مهندسی تلاش خواهیم کرد. در پایان و پس از اظهارنظر کارشناسی مهندس فردوسی، مهندس قرایی و مهندس هرندی اعضای معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی هیات مدیره، مهندس ابوسعیدی مدیر بازرسی سازمان و دکتر مشهدی، مشاور و طراح مقاوم سازی مهدیه، تصمیم گرفته شد پس از تهیه نقشه های اولیه، طرح لازم تهیه و ارائه و کار آغاز شود. رییس و هیات مدیره سازمان همچنین از بخش های مختلف مسجد و اقدامات انجام شده در زمینه مقاوم سازی بازدید کردند.