دوره آموزشی ضوابط طراحی و کنترل دال های مجوف بر اساس مبحث9 مقررات ملی ساختمان

دوره آموزشی ضوابط طراحی و کنترل دال های مجوف بر اساس مبحث9 مقررات ملی ساختمان

 ................................

مدیریت آموزش نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر دارد  دوره "ضوابط طراحی و کنترل دال هاي مجوف بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان" را  ساعت 16 الی 20 روز سه شنبه 1 اسفند ماه 1402 به صورت مجازی برگزار نماید.