دوره آموزشی کارکنان در راهبری و مدیریت منابع مالی و انسانی

دوره آموزشی کارکنان در راهبری و مدیریت منابع مالی و انسانی

 ................................

 دوره آموزشی کارکنان در راهبری و مدیریت منابع مالی و انسانی برگزار شد. در این دوره که صبح روز یکشنبه هفتم خردادماه، در محل ساختمان شماره سازمان برگزار شد، مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها، خزانه داران، و کارکنان واحد مالی این دفاتر و همچنین تعدادی از مدیران ستادی سازمان حضور داشتند. در این دوره، رییس سازمان نیروی انسانی سازمان را بالاترین سرمایه سازمان برشمرد و گفت باید برای آموزش هرچه بیشتر کارکنان سازمان برنامه ریزی و تلاش کنیم. عباس طوفان همچنین با تاکید بر این نکته که با تعریف و تمجید به جایی نمیرسیم، داشتن فرهنگ نقد را از جمله راه های رسیدن سازمان ها به موفقیت دانست. وی همچنین گفت لازم است در مدیریت مسائل مالی با دقت عمل کنیم تا به تبعات احتمالی دچار نشویم. رییس سازمان همچنین بر اهمیت هماهنگی بین دفاتر شهرستانی با مدیران ستادی تاکید کرد.

همچنین در این مراسم خزانه دار سازمان بر دقت نظر در مسائل مالی سازمان تاکید کرد و گفت شایسته نیست بعضی نکته ها که قبلا تذکر داده شده، دوباره در عملکرد افراد دیده شود. شهرام قاسمخانی همچنین گفت افزایش میزان تنخواه دفاتر نمایندگی در دستور کار سازمان است.

در این دوره منوچهر اسدی، مشاور مالیاتی و سعید جمشیدی جم، مشاور بیمه ای سازمان در سخنانی در حوزه های تخصصی خود، مسائل لازم را به شرکت کنندگان گوشزد کردند.

بعد از پایان دوره نیز رییس سازمان در نشستی با مدیران دفاتر نمایندگی، درباره ی مشکلات این دفاتر به بحث و گفتگو پرداخت.