دیدار هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با رییس سازمان

دیدار هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با رییس سازمان

................................................................. 

صبح روز شنبه، 1401/04/25 هیات مدیره انجمن انبوه سازان با رییس سازمان دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف با تکیه بر نزدیکی هدف ورسالت دو مجموعه، بر همکاری مشترک برای خدمت رسانی بیشتر به جامعه تاکید و اذعان کردند که وجود هماهنگی و همکاری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن انبوه سازان گام مهم و ارزنده ای در راستای تولید انبوه مسکن باکیفیت برای اقشار گوناگون جامعه به شمار می آید که بویژه در وضعیت اقتصادی فعلی، اهمیت بسیار دارد. درنتیجه این دو مجموعه بنا دارند با همکاری نزدیک و صمیمانه و به دور از اتخاذ کردن مواضع اختلافی، به کمک عموم مردم جامعه آمده و برای خانه دار شدن ایشان، تلاش کنند. همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد که کارگروه مشترکی برای هماهنگی بیشتر، رفع مسائل احتمالی و سرعت دادن به کار تشکیل شود.