ثبت نام کنندگان وام بانک رسالت

ثبت نام کنندگان وام بانک رسالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................

نتیجه قرعه کشی روز چهارشنبه 1401/06/23 از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد.