اطلاعیه برگزاری امتحانات به صورت حضوری

اطلاعیه برگزاری امتحانات به صورت حضوری

...........................................................................

به اطلاع کلیه مهندسین گرامی میرساند:

بر طبق بخشنامه شماره 9327/420 دفتر مقررات ملی ساختمان کلاس های ارتقا پایه و ورود به صلاحیت اجرا به صورت آنلاین اما امتحانات آن به صورت "حضوری" برگزار میشود.

محل آزمون در سالن امتحانات ساختمان شماره 2 خواهد بود.

در صورتی که کلاسی به صورت حضوری برگزار شود از طریق سایت سازمان -اطلاعیه های آموزش اطلاع رسانی خواهد شد.آخرین مطالب