فهرست اطلاعیه های کمیسیون


ردیفعنوانتاریخ
1اولین بازدید کارگاهی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی به همت کمیسیون بانوان سازمان برگزار شد.1399/03/27
2دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/25
3بازدید کارگاهی با عنوان- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان1399/03/22
4دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/22
5اطلاعیه کمیسیون بانوان (لغو سمینار یک روزه هوشیاری عاطفی در محیط کار)1398/12/08
6اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/28
7اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/13
8سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
9جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان 1398/11/02
10اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان1398/11/02
11دیدار اعضای کمیسیون بانوان با خانم دکتر حسینی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده1398/09/25
12دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان1398/09/11
13سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
14کمیسیون بانوان1398/07/11
15دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان1398/07/08

آخرین مطالب