فهرست اطلاعیه های کمیسیون


ردیفعنوانتاریخ
1بازدید تعدادی از بانوان مهندس عضو سازمان از نحوه اجرای سیستم سقف دال مجوف یوبوت1399/07/16
2دیدار اعضای کمیسیون بانوان سازمان با آقای مهندس قزوینی خزانه دار سازمان و عضو شورای مرکزی1399/07/09
3بازدید اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی و تقاطع غیر همسطح امیرکبیر1399/06/29
4جلسه کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی با حضور مدیر امور بانوان شهرداری کرمان1399/05/22
5دیدار کمیسیون مشورتی بانوان با شهردار کرمان1399/04/23
6اولین بازدید کارگاهی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی به همت کمیسیون بانوان سازمان برگزار شد.1399/03/27
7دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/25
8بازدید کارگاهی با عنوان- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان1399/03/22
9دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/22
10اطلاعیه کمیسیون بانوان (لغو سمینار یک روزه هوشیاری عاطفی در محیط کار)1398/12/08
11اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/28
12اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/13
13سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
14جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان 1398/11/02
15اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان1398/11/02
16دیدار اعضای کمیسیون بانوان با خانم دکتر حسینی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده1398/09/25
17دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان1398/09/11
18سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
19کمیسیون بانوان1398/07/11
20دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان1398/07/08