فهرست اطلاعیه های کمیسیون


ردیفعنوانتاریخ
1بازدید اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی و تقاطع غیر همسطح امیرکبیر1399/06/29
2جلسه کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی با حضور مدیر امور بانوان شهرداری کرمان1399/05/22
3دیدار کمیسیون مشورتی بانوان با شهردار کرمان1399/04/23
4اولین بازدید کارگاهی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی به همت کمیسیون بانوان سازمان برگزار شد.1399/03/27
5دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/25
6بازدید کارگاهی با عنوان- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان1399/03/22
7دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/22
8اطلاعیه کمیسیون بانوان (لغو سمینار یک روزه هوشیاری عاطفی در محیط کار)1398/12/08
9اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/28
10اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/13
11سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی عمران با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/11/161398/11/12
12جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان 1398/11/02
13اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان1398/11/02
14دیدار اعضای کمیسیون بانوان با خانم دکتر حسینی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده1398/09/25
15دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان1398/09/11
16سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
17کمیسیون بانوان1398/07/11
18دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان1398/07/08

آخرین مطالب