فهرست کمیسیون بانوان


ردیفعنوانتاریخ
1بازدید اعضای کمیسیون مشورتی بانوان سازمان از کارگاه ساخت قطعات پیش ساخته بتنی شهید رجایی و تقاطع غیر همسطح امیرکبیر1399/06/29
2جلسه کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی با حضور مدیر امور بانوان شهرداری کرمان1399/05/22
3اولین بازدید کارگاهی نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی به همت کمیسیون بانوان سازمان برگزار شد.1399/03/27
4دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/25
5بازدید کارگاهی با عنوان- نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی در ساختمان1399/03/22
6دوره هوشیاری عاطفی در محیط کار1399/03/22
7اطلاعیه کمیسیون بانوان (لغو سمینار یک روزه هوشیاری عاطفی در محیط کار)1398/12/08
8اطلاعیه کمیسیون مشورتی بانوان1398/11/13
9جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان 1398/11/02
10اعطای احکام اعضای کمیسیون بانوان با حضور هیئت رئیسه سازمان1398/11/02
11دیدار اعضای کمیسیون بانوان با خانم دکتر حسینی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده1398/09/25
12دیدار اعضا کمیسیون مشورتی بانوان با سرکار خانم لری عضو محترم شورای شهر کرمان1398/09/11
13کمیسیون بانوان1398/07/11
14دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان1398/07/08

آخرین مطالب