دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان

دیدار اعضای کمیسیون بانوان با مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز شنبه مورخ 1398/07/06 دیداری بین اعضای کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی  و سرکارخانم دکتر موسی پور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در محل ساختمان استانداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از حضور خانم موسی پور در جشن بانوان مهندس، اعضا، به معرفی خود پرداخته و گزارشی از عملکرد و اقدامات کمیسیون ارائه گردید. پس از آن ایشان ضمن خوشامدگویی و ابراز خرسندی از برگزاری این نشست از اعضای کمیسیون بانوان خواستند تا ضمن برقراری تعامل با جامعه ی مهندسین در جهت نیل به مسئولیت های محوله، هم پیمان و متعهد باشند. ایشان اضافه کردند بدین صورت می توان تشکیلاتی را درسطح استان و حتی کشور معرفی نمایند.

مدیر کل امور اجتماعی و استانداری با بررسی موانع و فرصت های مدیریتی پیش روی بانوان خاطر نشان کردند در جهت معرفی این مجموعه مهندسی رزومه اعضاء و اخبار کمیسیون در رسانه ها بارگزاری شود و از خبرگذاری ها جهت پوشش رویدادها و تصمیمات کمیسیون دعوت به عمل آید.

در پایان وی قول همکاری و مساعدت به منظور تشکیل دوره های مدیریتی و کارآفرینی برای بانوان را دادند.آخرین مطالب