کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/21

کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

ثـبـت نـام کـلاس "تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا" ویـژه مـهـنـدسـیـن نـقـشـه­ بـرداری دارای پـروانـه اشـتـغـال بـه کـار مـهـنـدسـی شـروع گـردیـد.

ردیف

نام دوره

تاریخ کلاس

ساعت کلاس

تاریخ و ساعت امتحان کتبی

1

تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

یـکـشـنـبـه 98/07/21

تا

چـهـارشـنـبـه 98/07/24

16 الی 19

سـه شـنـبـه

98/07/30

ساعت 16

تـوجـه:

1- متقاضیان پس از طی دوره تئوری، در صورت قبولی در امتحان کتبی بایستی در امتحان عملی نیز شرکت نمایند.

2- متقاضیان در صورت کسب نمره قبولی در آزمون کتبی و عملی باید دوره کارآموزی را نیز سپری نمایند.

3- متقاضیان در صورت قبولی در تمامی مراحل، بر اساس نیاز ملزم به انجام نقشه­ های تفکیک آپارتمانی در هر شهرستانی که سازمان تعیین می­نماید می­باشند و حق اعتراض ندارند.

4- با توجه به محدود بودن ظرفیت کلاس اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نموده باشند.

5- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

6- محل تشکیل کلاس و امتحان: سـاخـتـمـان شـمـاره 2 واقـع در شـهـرک لالـه، خـیـابـان شـهـیـد زریـسـفـی 8، سـالـن آمـوزش می­باشد.

7- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس و امتحان الزامی می­باشد.

8- حضور کامل در کلاس الزامی می­باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب