سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/11

سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

سمینار "آشـنـایـی بـا اصـول و مـبـانـی آسـانـسـور" با امتياز تمديد پروانه اشتغال در شهرستان سيرجان برگزار مي­گردد.

 

ردیـف

عنوان سمینار

تاریخ سمینار

ساعت سمینار

محل برگزاري

1

آشـنـايـي بـا اصـول و مـبـانـي آسـانـسـور

پـنـجـشـنـبـه

98/07/11

9 الي 13

سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه ­جنوبي، دفتر نمايندگي سيرجان

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه­ جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان مي­باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می­بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب