دوره آموزشی مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر (ویژه بانوان) 98/06/13

دوره آموزشی مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر (ویژه بانوان) 98/06/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در راستای نیل به اهداف کمیسیون و ارتقاء جایگاه بانوان مهندس در نظر دارد با عنایت و لطف پروردگار و تصویب هیئت مدیره و کمیته آموزش اولین دوره آموزشی با عنوان " مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر" را در تاریخ 98/06/13 از ساعت 16:00 الی 19:00 در محل ساختمان شماره 2 سازمان نظام مهندسی برگزار نماید. به این منظور از بانوان محترم دعوت بعمل می آید تا جهت ثبت نام در این دوره به سامانه مهندسین مراجعه فرمایند.