جلسه هم اندیشی در خصوص اجرایی شدن بازرسی فاضلاب شهری باحضورنمایندگان آب و فاضلاب-نمایندگان سرمایه گذار(bmm)-شرکت مانا و نمایندگان سازمان درمحل سازمان

جلسه هم اندیشی در خصوص اجرایی شدن بازرسی فاضلاب شهری باحضورنمایندگان آب و فاضلاب-نمایندگان سرمایه گذار(bmm)-شرکت مانا و نمایندگان سازمان درمحل سازمان


آخرین مطالب