انتخاب آقای مهندس علیرضاقزوینی بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

انتخاب آقای مهندس علیرضاقزوینی بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با اعلام لیست نهایی منتخبین توسط وزیر راه و شهرسازی، آقای مهندس علیرضا قزوینی، عضو محترم هیأت مدیره استان به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی شدند.

این انتخاب شایسته را به جامعه مهندسی استان تبریک می‌گوییم و موفقیت ایشان در پیشبرد اهداف سازمان و رشد و تعالی جایگاه مهندسی کشور را از ایزد منان مسئلت داریم.
 
 
هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


آخرین مطالب