بازدید شهردار کرمان جناب آقای مهندس عالم زاده از ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله

بازدید شهردار کرمان جناب آقای مهندس عالم زاده از ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله


آخرین مطالب