مناقصه جهت خرید یک دستگاه پکیج یونیت هوایی یکپارچه به ظرفیت اسمی 40تن و هوادهی 16800CFM وفشار استاتیک جهت نمایندگی رفسنجان

مناقصه جهت خرید یک دستگاه پکیج یونیت هوایی یکپارچه به ظرفیت اسمی 40تن و هوادهی 16800CFM وفشار استاتیک جهت نمایندگی رفسنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید یک دستگاه پکیج یونیت هوایی یکپارچه به ظرفیت اسمی 40تن و هوادهی CFM 16800 و فشار استاتیک را دارد. لذا از کلیه شرکتهایی که در این زمینه سابقه کاری دارند در صورت تمایل به منظور خرید اسناد مناقصه به نشانی کرمان،شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، ساختمان شماره یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در ساعات اداری روزهای 1398/04/30 لغایت 1398/05/05 مراجعه نمایند.آخرین مطالب