اطلاعیه کمیسیون رفاه جهت ثبت نام استخر کاوه

اطلاعیه کمیسیون رفاه جهت ثبت نام استخر کاوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به توافق انجام شده با مدیریت استخر کاوه، جهت ثبت نام کارت های ۱۰ جلسه ای با قیمت ۱۱۰۰۰۰ تومان به روابط عمومی سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم مراجعه نمایید.