سمینار درس هایی از سیل در حوزه راه- ساختمان و شهرسازی 98/04/06

سمینار درس هایی از سیل در حوزه راه- ساختمان و شهرسازی 98/04/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

سـمـیـنـار "درس­هـایـی از سـیـل در حـوزه راه، سـاخـتـمـان و شـهـرسـازی"

 

ويژه مهندسين عمران، معماري و مكانيك با امتیاز تمدید پروانه اشتغال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

درس­هـایـی از سـیـل در حـوزه راه، سـاخـتـمـان و شـهـرسـازی

پـنـجـشـنـبـه

98/04/06

8:00 الي 14:00

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمینار ابـتـدای بـلـوار جـمـهـوری اسـلامـی، سـالـن اتـاق بـازرگانـی، صـنـایـع و مـعـادن مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب