فراخوان متقاضیان عضویت در کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

فراخوان متقاضیان عضویت در کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای اجرای ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد، جهت عضویت در "کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات"،از همکاران دارای پروانه اشتغال واجد صلاحیت دعوت به همکاری نماید. لذا خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 1398/03/30 نسبت به ارسال رزومه فعالیت خود به آدرس IT@KERMANCEO.IR  اقدام نموده تا ضمن رعایت اصل شایسته گزینی از متقاضیان محترم در کمیسیون مربوطه دعوت به عمل آید.