دوره های آموزشی مرکز تحقیقات راه- مسکن و شهرسازی

دوره های آموزشی مرکز تحقیقات راه- مسکن و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های آموزشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جهت اطلاع رسانی و ثبت نام: http://Workshop.bhrc.ac.ir

 

ردیف

نام دوره آموزشی

تاریخ

ساعت

1

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان (پی وپی سازی)

19 الی 20 خرداد

8:00- 16:00

2

طراحی و انتخاب آسانسورها در ده گام

21 خرداد

8:00- 16:00

3

مبحث 18 مقررات ملی ساختمان"عایق بندی و تنظیم صدا"

26 الی 27 خرداد

8:00- 16:00