نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 11 الی 14 تیرماه 1398

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز 11 الی 14 تیرماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز

·        تاریخ شروع:     سه شنبه 98/04/11

·        تاریخ پایان:       جمعه 98/04/14

** محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس