ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان

ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه اعضاء سازمان می رساند، ساعت کاری سازمان در ایام مبارک ماه رمضان از ساعت 8 الی 13 می باشد.