اطلاعیه شماره سه هیئت اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان

اطلاعیه شماره سه هیئت اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره سه هیات اجرایی انتخابات هیات نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان

 

نظر به اینکه در اجرای نظامنامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، انتخابات هیات اجرایی دفتر نمایندگی سیرجان روز پنجشنبه مورخ 1398/02/26 از ساعت 9:00 تا 18:00 در محل دفتر نمایندگی برگزار خواهد شد، اسامی داوطلبان عضویت در هیات اجرایی، به تفکیک رشته و ترتیب حروف الفباء به شرح زیر اعلام می­گردد و متذکر می­شود:

 

1-    تبلیغات داوطلبان از تاریخ انتشار این آگهی شروع و در ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/2/25(یک روز قبل از رای­ گیری) خاتمه می­ یابد.

2-    بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی، فقط از اعضای دفتر نمایندگی سیرجان که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر هستند، نسبت به اخذ رای اقدام می گردد.

3-     اعطای رای فقط با کارت عضویت یا کارت ملی امکان پذیر است.

 

                         فهرست اسامی داوطلبان عضویت در هیات اجرایی دفتر نمایندگی سیرجان

رشته

ردیف

نام خانوادگی

نام

عمران

1

اسدیان

عبدالسجاد

2

جهانشاهی

منوچهر

3

صادقی

امید

4

صادقی

تورج

5

فرساد

محمد

6

مطهری

سیدفاضل

 

 

رشته

ردیف

نام خانوادگی

نام

مکانیک

1

پرنیان

محمدرضا

2

گلبازخانی

ثریا

3

محمدی

حمیدرضا

 

 

                                                                                                         هیئت اجرایی انتخاباتآخرین مطالب