نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس

نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس

اولین انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس وفق اعلام قبلی، راس ساعت 17:30 مورخ 14/02/1397 در محل تالار اداره پست برگزار و پس از شمارش آرا افراد زیر به عنوان اعضای اصلی کمیسیون انتخاب شدند:

1-   خانم مهندس الهه زمانی پور

2-   خانم مهندس مریم صفری­پور

3-   خانم مهندس افسانه حیدری

4-   خانم مهندس نجمه السادات میرحسینی

5-   خانم مهندس مریم بهرامی

6-    خانم مهندس سمانه پرورش

7-   خانم مهندس مهدیه نکویی