اطلاعیه ثبت نقشه ساختمان های گروه د

اطلاعیه ثبت نقشه ساختمان های گروه د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه

به اطلاع تمامی اعضای سازمان می رساند وفق مصوبه هیئت مدیره، از تاریخ 1398/03/01 ثبت نقشه ساختمان های گروه "د" (بیشتر از 10 طبقه یا 5000 مترمربع زیربنا) در مرکز استان، منوط به معرفی مجری ذیصلاح خواهد بود.