برنامه طبیعت گردی سازمان نظام مهندسی

برنامه طبیعت گردی سازمان نظام مهندسی

 اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

(كميسيون رفاه)

 🔴برنامه‌ طبیعت‌گردی سازمان نظام مهندسی

طبيعت گردى منطقه شهربابک

- ميمند-دشت ريواس

تاریخ : جمعه ۱۳ اردیبهشت

ساعت حرکت: ۶:۰۰ صبح، از محل سازمان (شهرک باهنر)

سرپرست آقاى مهندس مومنى

ساعت برگشت: ٢٠:٠٠

هزینه برنامه: ۵۰/۰۰۰ تومان

پذيرايى صبحانه و ناهار وعصرانه

برای ثبت نام با روابط عمومی سازمان هماهنگ نمایید.

مهلت ثبت نام: حداکثر تا چهارشنبه شب 

ظرفيت ۴۵نفر  .

سایر نکات:

در وقت مقرر در محل حضور یابید .

 

۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه در محل حاضر شوید.

 

وسایل مودنیاز: لباس و کفش مناسب فصل، كرم ضدآفتاب ،عینک و کلاه آفتابی.

 

برای حفظ محیط زیست منطقه، یک کیسه زباله با اندازه مناسب همراه خود 

داشته باشید.

ارائه کارت عضویت سازمان به همراه بیمه ورزشی جهت شرکت در برنامه الزامی است.

 آخرین مطالب