جلسه رئیس سازمان با نامزدهای کمیسیون مشورتی بانوان

جلسه رئیس سازمان با نامزدهای کمیسیون مشورتی بانوان

 

جلسه رئیس سازمان با نامزدهای کمیسیون مشورتی بانوان در سازمان نظام مهندسی ساختمان

در این جلسه آقای مهندس گلستانی اهداف این کمیسیون را تشریح و نامزدها نقطه نظرات خود را بیان داشتند.

زمان برگزاری انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان متعاقبا اعلام خواهد گردید.آخرین مطالب