برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/02/03

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/02/03

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

شـالـوده­ هـاي عـمـيـق

عمران

محاسبات

پایه2به1

8:30 صبح

سـه شــنـبـه

98/02/03

چـهـارشـنـبـه

98/02/04

چـهـارشـنـبـه

98/02/04

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

     *محل برگزاري کلاس: ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب