سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/01/20

سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/01/20

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "بررسي ويرايش جديد مبحث بيست و يكم مقررات ملي ساختمان"

               با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

  

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

1

بـررسـي ويـرايـش جـديـد مـبـحـث بـيـسـت و يـكـم مـقـررات مـلـي سـاخـتـمـان

15 الي 19

سـه شـنـبـه

1398/01/20

 

تـوجـه:

1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-       محل برگزاري سمینار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مي باشد.

3-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 آخرین مطالب