...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

   نسخه چاپی 1398/01/05 - 11:17 تعداد بازدید:1767

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

    

   بـسـمـه تـعـالـی

    

    

   تقویم آموزشی دوره ­های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1398

    

    

    

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/01/22

   جـمـعـه

   98/01/23

   جـمـعـه

   98/01/23

   2

   ضـوابـط طـراحـي سـاخـتـمـانـهـاي بـا مـصـالـح بـنـايـي و مـقـاوم سـازي آن

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/01/29

   جـمـعـه

   98/01/30

   جـمـعـه

   98/01/30

   3

   شـالـوده­هـاي عـمـيـق

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   8:30

   سـه شــنـبـه

   98/02/03

   چـهـارشـنـبـه

   98/02/04

   چـهـارشـنـبـه

   98/02/04

   4

   بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/05

   جـمـعـه

   98/02/06

   جـمـعـه

   98/02/06

   5

   آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/12

   جـمـعـه

   98/02/13

   جـمـعـه

   98/02/13

   6

   اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/19

   جـمـعـه

   98/02/20

   جـمـعـه

   98/02/20

   7

   تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:00

   چـهـارشـنـبـه

   98/02/25

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/26

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/26

   8

   عـايـق بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و سـيـسـتـم­هـاي اطـفـاي حـريـق

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   14:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/02/26

   جـمـعـه

   98/02/27

   جـمـعـه

   98/02/27

   9

   اجـراي سـاخـتـمـانـهـاي فـولادي

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/03/23

   جـمـعـه

   98/03/24

   جـمـعـه

   98/03/24

   10

   روشـهـاي اجـرا و كـنـتـرل اتـصـالات در سـازه‌هـاي فـولادي

   عمران

   نظارت

   پایه2به1

   8:30

   پـنـجـشـنـبـه

   98/03/30

   جـمـعـه

   98/03/31

   جـمـعـه

   98/03/31

    

    

    

   *توجه:

    

    

    

   ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه مهندسین معرفی میگردد.) 

    

    

    1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

    2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا