دومین اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

دومین اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات گروه  های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

به نام خدا

 

دومین اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

با عنایت به اتمام زمان فراخوان ارائه مدارک متقاضیان شرکت در انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان، زمان اخذ مدارک مربوطه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/12/28 تمدید می گردد.

 

 

*  اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیته های تخصصی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیرهآخرین مطالب