اطلاعیه جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

اطلاعیه جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

بدین وسیله از کلیه اعضای سازمان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول سازمان با دستورکار انتخاب بازرسان که راس ساعت 17:30 روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 در محل ساختمان جدیدالاحداث سازمان واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

در صورت عدم رسمیت جلسه اول، جلسه دوم مجمع که با هر تعداد حاضرین رسمی تلقی می گردد، راس ساعت 17:30 روز چهارشنبه 1398/02/04 در محل تالار اداره برق، واقع در بلوار شهید عباسپور تشکیل خواهد شد.

 

 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانآخرین مطالب