...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   نامه شورای مرکزی در خصوص تسویه حساب مالیاتی

   نسخه چاپی 1397/12/21 - 14:06 تعداد بازدید:296

   نامه شورای مرکزی در خصوص تسویه حساب مالیاتی

    

   احتراماً بدین وسیله اعلام میگردد، چنانچه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور و تمام مهندسان محترم تا پایان سال عملکرد 1397 دارای بدهی قطعی شده ای باشند، میتوانند، با پرداخت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش تا 1397/12/25 به واحدهای مالیاتی خود مراجعه و از معافیت کلیه جرائم قابل بخشش برخوردار شوند، هرچند این دستورالعمل قبلاً از طریق کارگروه مالی- مالیاتی به تمامی مدیران محترم و خزانه داران اعلام گردیده است، این دستورالعمل بعنوان "تاکید مجدد" تلقی میشود.   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم