اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

با استعانت از پروردگار توانا و با استناد به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه1374 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب بهمن ماه 1375 و اصلاحیه سال1388 آن یک سو و منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/03/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی دیگر، به منظور جلب مشارکت هرچه گسترده­تر بانوان مهندس در جهت اعتلاء و دستیابی به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیئت مدیره تصمیم به تشکیل کمیسیون مشورتی بانوان وفق نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی نموده است.

بنابراین از بانوان محترم عضو سازمان دعوت می شود ضمن مطالعه نظامنامه پیوست، با در دست داشتن مدارک زیر برای ثبت نام در انتخابات از تاریخ 1397/12/15 الی 1397/12/25 به ساختمان شماره یک سازمان نظام مهندسی ساختمان واقع در شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، روابط عمومی، سرکارخانم مهندس غنی زاده مراجعه و ثبت نام نمایند.

·        اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی با صلاحیت پایه یک یا دو در یکی از رشته های هفتگانه ساختمان.

·        اصل و تصویر کارت یا گواهی عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

·        اصل و تصویر مدرک تحصیلی مستند پروانه اشتغال.

·        اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه.

·        اصل و تصویر کارت ملی.

·        دو قطعه عکس 4×3.

·        سوابق حرفه ای، علمی و پژوهشی، تجربی و مدیریتی.

پس از پایان مهلت ثبت نام، اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده جهت انجام مراحل بعدی اعلام خواهند گردید.

 

                                                                                                                           هیئت اجرایی انتخابات

 

نظامنامه کمیسیون مشورتی بانوانآخرین مطالب