ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها

پیرو تصویب ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع "طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها" و ابلاغ آن طی نامه شماره 28341-50-095 مورخ 1395/12/14 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم می‌رساند از تاریخ 1397/12/15 ویرایش سوم این مبحث ملاک عمل خواهد بود.

ضمناً فایل های PDF ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و همچنین جزوه دوره برگزار شده برای این مبحث به پیوست قرار گرفته است.

 

  * جزوه دوره برگزار شده مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 

  ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 

  * چک لیست طراحی گروه تخصصی برقآخرین مطالب