اطلاعیه شماره دو هیئت اجرایی انتخابات هیئت نمایندگی دفتر سیرجان

اطلاعیه شماره دو هیئت اجرایی انتخابات هیئت نمایندگی دفتر سیرجان

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره دو هیئت اجرایی انتخابات هیئت نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دفتر سیرجان

 

با توجه به درخواست های متعدد اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نمایندگی سیرجان، بدینوسیله به اطلاع می رساند با موافقت هیئتهای اجرایی و نظارت انتخابات، مهلت ثبت نام داوطلبان متقاضی نامزدی در این انتخابات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16 تمدید می گردد.

متقاضیان می توانند تقاضای کتبی داوطلبان خود را به همراه مدارک لازم ( مشروح در اطلاعیه شماره یک) به هیات اجرایی تسلیم نمایند.

 

 

هیئت اجرایی انتخابات

 آخرین مطالب