برگزاری پنجمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزاری پنجمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

 با سلام و احترام

در راستای برگزاری همایش های مقررات ملی ساختمان، پنججمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ های 16 و 17 اسفند ماه سال 1397 در شهر مشهد برگزار می گردد.آخرین مطالب