در خصوص شیوه نامه صدور تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

در خصوص شیوه نامه صدور تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

 با سلام و احترام 

در خصوص شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی کلیه مهندسانی که زمان ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار آنان تا پایان سال97 فرارسیده باشد میتوانند تا پایان سال جاری هم چون گذشته نسبت به شرکت در دوره های آموزشی موجود و ارتقاء پایه خود اقدام نمایند. در خصوص مهندسانی که زمان ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار آنان از سال98 به بعد می باشد، مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه جدید خواهند بود. آخرین مطالب